ALGEMENE VOORWAARDEN


1 DEFINITIES

1.1 Koper; betekent de persoon en/of de organisatie die goederen koopt of akkoord gaat om goederen te kopen van de leverancier;

1.2 Consument; heeft de betekenis zoals beschreven staat in sectie 12 van de Engelse ‘Unfair Contract Terms Act 1977’;

1.3 Consument Koper; is een koper die een consument is.

1.4 Contract; betekent het contract tussen de leverancier en de koper voor de verkoop en aankoop van goederen die onder deze algemene voorwaarden vallen.;

1.5 Goederen of producten; betekenen de artikelen van de leverancier waarmee de koper akkoord is gegaan om deze van de leverancier te kopen.;

1.6. Op bestelling geproduceerde goederen; betekenen de items die op maat of naar wens zijn geproduceerd, of speciaal op bestelling zijn geproduceerd. Deze producten zijn hoe dan ook naar de wensen van de koper aangepast door de leverancier. Voorbeeld: wanneer de koper het materiaal of kleur van de meubelen kiest, dan is dit een op bestelling geproduceerd goed.;

1.7. Standaard goederen; zijn de niet op bestelling geproduceerde goederen, waar de koper geen verdere keuze of inspraak heeft. Voorbeeld: wanneer de koper een schilderij kiest en geen keuze uit frame, afwerking of iets dergelijks heeft, dan is dit een standaard goed.

1.8. Leverancier; betekent Voga ltd. 35 Catherina Place Londen SW1E 6DY. Een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales als VOGA ltd. Het lokale KVK-nummer (chamber of commerce) is 0710 2739 en het BTW nummer is 0702733.

1.9. Algemene Voorwaarden; betekenen deze algemene voorwaarden, maar omvatten ook speciale algemene voorwaarden die in geschreven versie worden verschaft door de leverancier.;

1.10. Website; betekent www.voga.com/nl

1.11. Werkdagen; betekenen Maandag tot en met Vrijdag van 9.30 tot 18.00uur, met uitzondering van de publieke vakantiedagen in Engeland en Wales.


2 TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle contracten met betrekking tot de verkoop van goederen van de leverancier aan de koper, en is van toepassing boven elke andere soort communicatie, overeenstemming of documentatie van de koper. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om de kopers wettelijke rechten als consument aan te tasten.

2.2. Wanneer de koper de verzending van de goederen accepteert, dan kan dit gebruikt worden als concluderend bewijs dat de koper akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2.3. Elke speciale voorwaarde die van toepassing zal zijn, zal worden verklaard in een e-mail aan de koper en zal een onderdeel zijn van deze algemene voorwaarden.

2.4. Deze algemene voorwaarden kunnen alleen aangepast worden als de leverancier hier schriftelijk mee akkoord gaat.
2.5. De leverancier heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen, maar dit recht zal de bestaande algemene voorwaarden niet aantasten (inclusief elke speciale of aangepaste voorwaarde die geaccepteerd is door de koper op het moment van aankoop).

2.6. Alle klachten van de koper moeten schriftelijk worden opgestuurd naar het adres van de leverancier, zoals beschreven staat in artikel 1.8 hierboven.


3 BESTELLEN

3.1. Om een bestelling te plaatsen moet de koper het proces volgen, zoals beschreven staat op www.voga.com/nl/faqs.
3.2. Alle bestellingen van goederen worden beschouwd als een aanbod van de koper om goederen te kopen op basis van deze algemene voorwaarden en zijn onder voorbehoud van aanvaarding van de leverancier. De leverancier mag ervoor kiezen om een bestelling niet te accepteren, om welke reden dan ook.

3.3. Wanneer de leverancier niet in staat is om de goederen te leveren, zal de leverancier de koper hiervan op de hoogte stellen. De koper kan dan kiezen om te wachten tot de goederen beschikbaar zijn of om het aankoopbedrag, wat van toepassing is op het goed, volledig teruggestort te krijgen binnen 28 dagen.


4 PRIJS EN BETALING

4.1. De prijs van de goederen is inclusief BTW, zoals weergegeven op de website en zoals weergegeven wanneer de koper zijn of haar keuze van op bestelling geproduceerde goederen heeft geselecteerd. Deze prijzen zijn exclusief bezorgkosten, zoals gespecificeerd op de website. De totale prijs, inclusief BTW en bezorgkosten, zal worden weergegeven en bevestigd worden bij de kassa, voordat de bestelling is bevestigd.

4.2. De volledige prijs, inclusief de van toepassing zijnde BTW en bezorgkosten, moeten in zijn geheel betaald worden voordat de bestelling wordt doorgevoerd.

4.3. Zodra de leverancier de bestelling ontvangt, zal de leverancier een e-mailbevestiging van de bestelling (inclusief de details van de bestelde goederen en de prijs) samen met de van toepassing zijnde opzegging- en retourrechten voor de consument, aan de koper versturen.

4.4. De totale prijs die u dient te betalen voor de goederen, zal worden getoond bij de kassa. De leverancier behoudt zich het recht voor om de aangegeven prijs aan te passen, om zodoende rekening te houden met een verhoging van de inkoopprijzen, de heffing van nieuwe belastingen of verplichtingen, typefouten of fouten in de prijsinformatie inzake de inkoopprijzen. Als de leverancier een reden heeft om de prijs aan te passen, dan wordt u de mogelijkheid geboden om de bestelling op te zeggen, voordat de goederen verzonden worden.

4.5. In het geval dat een product wordt weergegeven met een incorrecte prijs, door een van de boven genoemde redenen (in artikel 4.4), dan heeft de leverancier het recht om elke bestelling met deze incorrecte prijs te weigeren of op te zeggen, ook in het geval wanneer de bestelling al bevestigd is. Als uw betaling al doorgevoerd is en de leverancier hierna uw bestelling opzegt, dan zal de leverancier onmiddellijk de volledige waarde van het bedrag terugstorten aan de koper.

4.6. Ondanks de gespecificeerde levertijd, zal de betaling direct verwerkt worden, zodra de bestelling bevestigd is.

4.7. Regels voor het gebruik van kortingscodes: kortingscodes die u ontvangt bij onze nieuwsbrief of andere aanbiedingen, kunnen niet gecombineerd worden met andere kortingen of opruimingsproducten. Kortingscodes die u heeft ontvangen door cadeaubonnen of als compensatie, kunnen niet gebruikt worden in samenwerking met onze normale kortingspercentages. Wanneer u uw kortingscode heeft ingevoerd in het juiste vak, dan zal uw korting worden afgetrokken van het totaalbedrag (oftewel het eindbedrag), terwijl het algemene kortingspercentage - zoals beschreven bovenaan de pagina - automatisch wordt afgetrokken, zonder dat u iets hoeft te doen. Het is niet mogelijk om twee kortingscodes tegelijk bij een bestelling te gebruiken. Als u meerdere kortingscodes heeft, dient u zodoende te kiezen welke u wilt gebruiken.


5 RECHTEN VAN DE LEVERANCIER

5.1. De leverancier behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging en aansprakelijkheid alle goederen (gezamenlijk of individueel) van de website te verwijderen.

5.2. De leverancier behoudt zich het recht voor om zonder enige aansprakelijkheid een order te mogen weigeren.

5.3. Tenzij specifiek weergegeven op de website, zijn de prijzen niet gegarandeerd voor welk tijdsbestek dan ook. De leverancier behoudt zich het recht voor om de weergegeven prijzen te wijzigen en zal er alles aan doen om de juiste prijzen weer te geven op het moment dat de koper een bestelling plaatst.

5.4, Wanneer een betaling niet op tijd binnenkomt (niet overgeschreven wordt of niet op tijd uitgevoerd is) zal de leverancier onmiddellijk de levering van de goederen pauzeren of annuleren, tot dat de volledige betaling verwerkt is en ontvangen wordt door de leverancier.


6 LEVERING EN UITVOERING

6.1 De leverancier zal de goederen afleveren bij het DSV Magazijn aan de West Dock Road, Parkeston, Harwich, Essex CO12 4QW, Verenigd Koninkrijk of een ander adres, dat in dat geval wordt aangegeven op de website (het bezorgadres). De koper mag de goederen ophalen op het bezorgadres of regelen dat een derde partij (postorderbedrijf) de goederen ophaalt bij het afleveradres.

6.2 De koper dient zich bewust te zijn van het feit, dat alle risico's op alle goederen getransfereerd zijn naar de koper, vanaf het moment dat de goederen geleverd zijn aan het bezorgadres en dat vanaf dat moment, ook gedurende mogelijk bijbehorende transitietijd, de koper verantwoordelijk is voor de goederen en verantwoordelijk is voor alle eventuele toegevoegde kosten bijbehorend aan de goederen, zoals transitiekosten, importbelastingen, lokale belastingen en verzekeringskosten. Wanneer de koper de overname en verdere leveringen van de goederen met een derde partij (postorderbedrijf) regelt, gaat de koper een direct contract aan met deze derde partij. Wanneer de koper het verzoekt, zal de leverancier de koper van de details voorzien met een selectie van postorderbedrijven en hun algemene voorwaarden. De koper kan contact zoeken met de leverancier via info@voga.com. Deze derde partij zal de goederen tot aan de deur van het afleveradres brengen, en zodoende niet naar binnen.

6.3 Op bestelling geproduceerde goederen zullen niet beschikbaar zijn op het bezorgadres tot 12 weken nadat de bestelling is geplaatst en de betaling ontvangen is door de leverancier. 

6.4 Wanneer de koper het ophalen en het verdere versturen van de goederen regelt met een derde partij (postorderbedrijf), dan kan de verdere levertijd vanaf het bezorgadres naar het gewenste afleveradres van de koper variëren, en is dit volledig het eigen risico van de koper.

6.5. De leverancier zal alle redelijke inspanningen leveren om zich te houden aan de afgesproken data voor het leveren van de goederen aan het bezorgadres, en de afgesproken data tussen de koper en het postorderbedrijf voor het ophalen van de goederen. Maar tijd zal niet de essentie zijn. Wanneer de leverancier niet op tijd kan leveren, dan zal de leverancier contact opnemen met de koper om een alternatieve datum vast te stellen. De leverancier zal nooit aansprakelijk zijn voor verlies, kosten, schade of uitgaven gesteld door de koper of een derde partij, die direct of indirect voortkomen uit het niet halen van een leverings- of afhaaldatum.

6.6 Het bezit van de goederen transfereert pas naar de koper wanneer de volledige betaling van de prijs van de goederen en de bezorgkosten aan het bezorgadres ontvangen is door de leverancier. Het risico op de goederen transfereert naar de koper op het moment dat de goederen zijn afgeleverd op het bezorgadres. Wees er alstublieft van bewust dat de derde partij postorderbedrijven slechts aan de deur van het adres van de koper leveren.

6.7. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de verpakking van de goederen zorgvuldig te examineren op schade zodra de koper de goederen ontvangt van een derde partij. Als er schade is, bijvoorbeeld de verpakking toont tekenen van scheuren of is geplet, dan dient de koper de leverancier hiervan op de dag van het ontvangen of het ophalen van de goederen te informeren per e-mail aan info@voga.com. Daarnaast dient de koper, in het geval dat de verpakking op wat voor manier dan ook beschadigd is, bij het tekenen voor ontvangst naast zijn of haar handtekening ook 'Beschadigd ontvangen' te schrijven.

6.8. Kopers dienen voorzichtig te zijn met het openen van verpakkingen. De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die veroorzaakt wordt door het verwijderen van de verpakking door de koper. Bijvoorbeeld: wanneer de koper een mes gebruikt om de verpakking te verwijderen en daarmee in de goederen snijdt.

6.9. Niet geleverde zendingen; Voor alle goederen die geretourneerd worden door het postorderbedrijf als mislukte leveringen omdat de koper niet beschikbaar was, zullen de kosten van een tweede levering in rekening worden gebracht. Dit geldt ook wanneer de koper een foutief afleveradres heeft doorgegeven.


7 BESCHADIGDE OF NIET-WERKENDE GOEDEREN

7.1. Het is de verantwoordelijkheid van elke koper om de goederen volledig te inspecteren, en indien nodig te conformeren aan artikel 6.7.

7.2. Wanneer een koper er van bewust is dat de verpakking beschadigd is, dan dient hij of zij de leverancier hiervan op de hoogte te stellen conform artikel 6.7.

7.3. Wanneer een koper beschadigingen of mankementen constateert na het openen van de verpakking, of wanneer de goederen niet in overeenstemming zijn met de bestelling, dient de koper dit binnen 7 dagen na het ophalen van de goederen bij de leverancier te melden door een e-mail te sturen naar info@voga.com. Wanneer de goederen door een derde partij geleverd zijn, dan dient de koper binnen 7 dagen na de ontvangst van de goederen de leverancier op de hoogte te stellen. Wanneer de koper dit niet tijdig doet, wordt er geacht dat de koper de goederen heeft geaccepteerd.

7.4. Wanneer de goederen beschadigd zijn of mankementen vertonen op het moment dat het risico en de verantwoordelijkheid voor de goederen bij de leverancier liggen en de koper wil een klacht of een claim indienen, dan:

7.4.1 Dient de koper de originele verpakking te bewaren. Wij verzoeken deze te bewaren in een goede conditie. Zonder de originele verpakking kan het zijn dat de leverancier niet in staat is om de klacht van de koper te behandelen.

7.4.2 Wanneer de leverancier akkoord gaat met het vervangen van het product, dan zal de leverancier een afspraak maken met de koper om de beschadigde, dan wel niet conformerende goederen, op te halen bij de koper en ze te vervangen. De vervangende goederen zullen geleverd worden bij het bezorgadres zoals beschreven in artikel 6.

7.4.3 De leverancier zal de goederen examineren en bepalen of het probleem de fout is van de koper of van de leverancier. Wanneer de fout bij de koper ligt, dan zullen de goederen geretourneerd worden aan de koper door ze te bezorgen aan het bezorgadres binnen 14 dagen. De kosten van de bezorging zullen in dat geval betaald dienen te worden door de koper. De bezorgkosten zullen bestaan uit hetzelfde bedrag als de koper betaalde voor de initiële levering.

7.4.4.Wanneer de fout bij de leverancier ligt, dan zal de leverancier een vervangend product organiseren met een normale levertijd, vanaf het moment dat de koper de leverancier op de hoogte heeft gesteld van het probleem. De leverancier behoudt zich het recht voor om een compensatie of terugbetaling aan te bieden. Terugbetalingen en compensaties worden normaalgesproken binnen 28 dagen, vanaf het moment dat de koper de leverancier op de hoogte heeft gesteld van het probleem, terugbetaald.

7.5. Wanneer de geretourneerde goederen beschadigd zijn door toedoen van de koper, dan zal de koper aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van het repareren of compenseren van deze schade.

 

8 GARANTIE

8.1 VOGA biedt een garantie van vijf jaar voor fabricagefouten op alle producten. VOGA probeert altijd de defectieve producten te vervangen, maar behoudt zich het recht voor om een klacht op te lossen met een terugbetaling van de aanschafprijs van het product. De garantie van vijf jaar geldt voor alle producten, die aangekocht zijn vanaf Maart 2013. Alle aankopen die voor deze datum gedaan zijn, worden gedekt met de gebruikelijke garantie van een jaar.

 

9 HERROEPINGSRECHT

9.1. Dit artikel refereert aan additionele rechten voor kopers die particuliere consumenten zijn.

9.2 Naast alle andere rechten hebben consumenten wettelijke rechten om het contract voor standaard goederen te annuleren door de leverancier binnen 7 dagen na het ophalen of ontvangen van de goederen te contacteren. De koper krijgt dan een terugbetaling over de geannuleerde producten. Dit annuleringsrecht is niet van toepassing op op bestelling geproduceerde goederen.

9.3. Wanneer consument kopers gebruik maken van hun wettelijk recht op annulering, dan dienen de goederen binnen 14 dagen na annulering geretourneerd te worden door de koper, op kosten van de koper. De koper heeft de verplichting om verantwoordelijkheid en zorg te dragen voor de goederen tot het moment dat deze afgeleverd zijn bij de leverancier. De leverancier verzoekt de koper om in het geval van annulering, de goederen te retourneren in de originele verpakking en met adequate verzekering voor de retourzending.

9.4. Wanneer een consument koper gebruik maakt van zijn of haar wettelijk recht op annulering, dan zal hij of zij een volledige terugbetaling ontvangen van het volledig betaalde bedrag over de te retourneren goederen, met uitzondering van de kosten voor het retourneren en de leveringskosten van de goederen die teruggestuurd worden naar de leverancier. Deze kosten zullen worden betaald via dezelfde betaalmethode die de consument koper gebruikt heeft voor het aankopen van de goederen.

9.5. Wanneer een consument koper gebruik maakt van zijn of haar wettelijk recht op annulering, maar niet voor de goederen heeft gezorgd tot op het moment dat ze geretourneerd zijn en ontvangen door de leverancier, wanneer de goederen niet in de originele staat met onbeschadigde verpakking teruggestuurd zijn naar de leverancier of wanneer de goederen überhaupt niet teruggestuurd zijn naar de leverancier, dan heeft de leverancier het recht om elk redelijk bedrag af te trekken van de terugbetaling aan de consument koper, dat nodig is voor het repareren of het vervangen van de goederen en/of de verpakking en/of om de goederen op te halen bij de consument koper. Dit bedrag wordt eerlijkheidshalve bepaald door Voga Ltd. en kan tot 30% bedragen van de originele aankoopprijs. De retourprocedure kan hier nagelezen worden http://www.voga.com/nl/levering-en-retour/

 
10 VERANTWOORDERLIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE GOEDEREN/PRODUCTEN
10.1. De koper gaat ermee akkoord dat uitsluitend hij of zij verantwoordelijk is voor het gebruik van alle goederen die geleverd zijn en dat hij of zij de goederen op een legale wijze gebruikt, op de manier waarop de goederen bedoeld zijn en tevens altijd worden gebruikt in overeenstemming met de van toepassing zijnde instructies, advies, assistentie en informatie over de producten. Dit houdt onder meer in dat de koper alle informatie leest in de, door de producent geleverde, handleiding en in overeenstemming hiermee alle vereiste voorzorgsmaatregelen neemt en/of testen uitvoert, voordat hij of zij de goederen gebruikt en volledig begrijpt waar de goederen voor dienen en uit bestaan.

10.2. Tevens gaat de koper akkoord dat hij of zij de geleverde goederen niet verkeerd zal gebruiken en dat hij of zij zich aan elke wet zal houden die van toepassing is op de geleverde goederen.

10.3. Voor alle producten is het de verantwoordelijkheid van de koper om er zeker van te zijn dat de goederen geschikt zijn voor haar of zijn eigen gebruik.

10.4. De koper gaat akkoord met het feit dat de effectiviteit van de producten mede afhankelijk is van het correcte gebruik, de correcte opslag, de controle en het periodiek routineonderhoud.

10.5. De koper gaat specifiek akkoord dat de leverancier niet aansprakelijk is voor, en tevens dat de koper de leverancier schadeloos zal stellen voor, alle mogelijke verliezen of kosten die door de leverancier opgelopen zijn als gevolg van enige schending, zoals beschreven in artikel 9.

10.6 Wanneer de koper enige specificaties of afmetingen heeft geleverd, dan is de nauwkeurigheid hiervan de verantwoordelijkheid van de koper en zal de koper alleen verantwoordelijk zijn voor alle kosten en/of uitgaven die gemaakt worden als gevolg van de onnauwkeurigheid van, of problemen voortkomend uit, deze geleverde specificaties en/of afmetingen.


11 BEPERKING VAN VERANTWOORDERLIJKHEID

11.1. Niets in deze algemene voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de leverancier uitsluiten of limiteren voor dodelijke of persoonlijke ongevallen die voortkomen uit de nalatigheid van de leverancier, zijn werknemers of vertegenwoordigers, of voor enige aansprakelijkheid die volgens de wet niet kan worden uitgesloten of gelimiteerd.

11.2. De leverancier zal nooit aansprakelijk zijn voor een indirecte, incidentele of een daaruit volgende verlies, schade en dergelijken.
11.3. Tijd is niet van primair belang en de leverancier heeft geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van de koper ten aanzien van het niet leveren van de goederen op het bezorgadres op de overeengekomen datum.

11.4. Naast de rechten in de wet waar de koper wordt gezien als consument, zal de koper nooit gecompenseerd worden met schadevergoedingen die hoger zijn dan de prijs van de goederen, in het geval dat de leverancier zich niet aan deze algemene voorwaarden kan houden.


12 ONTHEFFING

Niets in deze algemene voorwaarden en geen enkele expliciete of impliciete verklaring waarin de leverancier afstand neemt van het handhaven van haar rechten inzake deze overeenkomst, zal de leverancier verplichten om deze in de toekomst tevens uit te voeren.


13 OVERMACHT

Wanneer een vertraging of tekortkoming voorkomt uit gebeurtenissen of omstandigheden waar de leverancier redelijkerwijs geen controle over heeft, zal de leverancier niet aansprakelijk zijn voor elke vertraging of tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. Dit houdt onder andere in (maar is niet beperkt tot) daden van god, ongelukken, oorlog, brand, stakingen, overheidsblokkades, niet functioneren van communicatiesystemen (zoals telecommunicatie, computers en dergelijken), afbraak van installaties of machines of tekorten/ het niet beschikbaar zijn van grondstoffen door natuurlijke bronnen. In deze gevallen heeft de leverancier het recht op een redelijke verlenging van haar verplichtingen.


14 ONGELDIGHEID EN BETREKKING

Ieder artikel of elk onderdeel in deze gehele algemene voorwaarden moet worden beschouwd als onafhankelijk van de andere artikelen en/of onderdelen. Dit betekent dat wanneer een of meerdere artikelen en/of onderdelen van deze algemene voorwaarden als niet toepasbaar of geldig worden gezien, dat deze zullen worden gescheiden en zodoende niet de toepasbaarheid en geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden zullen aantasten.


15 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd, opgevat en toegepast in overeenstemming met de Engelse wetgeving en is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

Contact ons

newsletters

KRIJG €10 KORTING

Schrijf in voor onze nieuwsbrief en ontvang: €15 korting op de eerste order boven de €150,- , toegang tot exclusieve aanbiedingen en win-acties, stijl tips, design nieuws en interieur inspiratie.

Ik ben al geregistreerd
Service Beoordeling:
533 Reviews